MÅLSÄTTNING
Ripjakt 2004 i Ammarnäs med Steve Chant, Kennel Cadette, England
Ripjakt 2004 i Ammarnäs med Steve Chant, Kennel Cadette, England

Det är svårt att på papper få ned den känslan man har i samband med sitt avelsarbete men
här är ett försök att återge några av våra tankar kring hundar och avel.


Hälsa: Ett absolut krav är att avla på helt friska individer. Vi röntgar höfter, armbågar och bogar på våra avelstikar.

Mentalitet: Vi försöker i största möjliga mån alltid mentaltesta våra avelsdjur. Vi söker hundar som är öppna och tillgängliga med stor social- och jaktlig kamplust. Nervkonstitutionen skall vara måttligt nervfast till nervfast. Liten skärpa och försvarslust skall det finnas, temperamentet får gärna vara livligt. Vi vill inte ha för hårda hundar, de skall vara lätta att dressera. Hundarna måste vara absolut skottfasta.

Jakt: Samtliga våra avelstikar är meriterade på jaktprov men används även som stöthundar på rådjur och som apportörer vid sjöfågeljakt. Vår strävan är att de hanhundar vi använder också skall vara jaktmeriterade men som absoluta minimikrav skall de fylla Svenska Weimaranerklubbens avelskriterier. Om vi använder en hane som inte är jaktmeriterad har vi som krav att få se hunden jaga. Weimaranern är också en ypperlig eftersökshund på allt skadat vilt.

Exteriör: Samtliga våra avelstikar är fullcertade på utställning, dock räcker det att hundarna uppfyller kriterierna för rasstandarden. Extriören är inte det viktigaste men en bra jakthund är ofta också vacker!

Utavel/Linjeavel: Vi försöker att i största möjliga mån bedriva vår avelsverksamhet med utavel. Då Weimaranern har en relativt snäv avelsbas i Sverige har vi försökt att bredda den med de kombinationer vi gjort.

Jaktprov: Varför skall man starta en hund på jaktprov? Det är det enda sättet för oss att bevisa att vi har hundar som jagar på ett för Weimaraners rastypiskt sätt. Det är lätt att sitta hemma på kammaren och ha "världens bästa jakthund" men för aveln är detta intet värt om det inte är officiellt dokumenterat.

Bruks/Lydnad/Drag/Agility: Weimaranerns mångsidighet gör den lämplig för flera aktiviteter än jakt och dessa är utmärkta som sysselsättning, stimulans och alternativ träning då det inte är jaktsäsong. Woksebs Laurens och Woksebs Lion är bevis på den mångsidighet som Weimaranern besitter. Grunden för mångsidigheten är dock Weimaranerns rasspecifika jaktegenskaper och dessa vill vi bevara.

Valpköpare: Som valpköpare hos oss får du alltid hjälp med grundläggande jaktdressyr och möjlighet till träning på fågel. Vi återbetalar delar av köpeskillingen när championat är erhållet. Är du framgångsrik med din hund kan du tjäna tillbaka det du har betalat.

Ledord: Vi bedriver en småskalig avelsverksamhet med mentalt sunda och friska hundar där målet är att avkomman skall bli ett snäpp bättre än föräldradjuren.