SUCH NUCH LP1 SVCH WOKSEBS LAURENS


MERITER

Utställning: 3x CERT i Sverige, · 1x CERT i Norge · 3x CK · 2x BIM
Leder: HD: ua, AD: ua
Viltspår: Godkänd anlagsklass viltspår · 4x 1 pris ökl viltspår · 1x 2 pris ökl viltspår
Jaktprov: 2x 2:a pris ökl fält (fältbetyg 6, apportbetyg 10)
Vandringspris: SWeiK KM viltspår 1999. Vinnare avWeimaranerNytts Cup 1999
Mental: Mentalbeskriven i SVK av Claes Hemberg, dokumenterat skottfast. Genomfört L-test med 245 p
Bruks: Uppflyttad appelklass 237 p
Lydnad: 3x1:a pris lydnadsklass I
Övrigt: Godkänd jägarförbundets apporterings test
DKUCH KBHV-95 Hermes De Beauvois FRCH Lewwellyn Des Ducs D'argent Aumer Des D Gris Du Fresne Camilly
DECH FRCH LUCH Isadora
Dixie Virgile De La Mare Aux Brunes
Amazone Du Bois Du Montoir
LPI Libalele LP SV-95 Herbert SUCH Mälarens Boy
Fältherrens Swedish Crystal
Tandi Okänd
Okänd