M-KULLEN

SUCH NUCH FINUCH & NORDUCH Woksebs Lavendelle parades med Rasmiz Storm Cloud Zakova ("Valter") "Valter är en hund med stor jakt- och arbetslust. M-kullen föddes 2000 och bestod av 11 valpar.

Klicka på huvudbilden för en helbild, därefter på webläsarens "backknapp" för att komma tillbaka hit

SE JCH SE UCH SE VCH Woksebs Magnum
Leder: HD: ua, AD: ua
Mental: Mentalbeskriven av Claes Hemberg, dokumenterat skottfast
Eftersöksgrenar: Ökl: vatten 10, spår 10, Ekl: vatten 10, spar: 7, apportruta 10
Jaktprov: 1x1:a pris, 2x2:a pris Ökl fält, 2x1:a pris, 1x2:a pris Ekl fält
Viltspår: Godkänd anlagsklass viltspår, 3x1:a pris Ökl
Utställning: 1x BIS NWK Jubileumsutställning, 1:a Bkl, BIR, BIM, 3 x cert
Lydnad: 1:a pris lydnadsklass 1
Vandringspris: Bästa jaktliga prestation 2004

Woksebs Maldini
Leder: HD: B1, AD: ua
Mental: Mentalbeskriven av Claes Hemberg
Jaktprov: HZP 126 poäng, 3:e pris Ökl, fullprov
Viltspår: Godkänd anlagsklass
Utställning: 1 Ökl, CK, HP R-Cacib
Lydnad: 1:a pris Lydnadsklass I och II

SE VCH Woksebs Milaz
Leder: HD: B, AD: ua
Mental: Mentalbeskriven av Claes Hemberg, dokumenterat skottfast.
Viltspår: Godkänd anlagsklass viltspår, 3x1:a pris ökl
Utställning: 2:a pris ukl
Eftersöksgrenar: Ökl vatten 8, spår 10

SE JCH Woksebs Mymlan
Leder: HD: A, AD: ua
Utställning: 1:a pris jun.kl
Mental: Mentalbeskriven av Claes Hemberg, dokumenterat skottfast
Jaktprov: 2 x1:a pris Ekl fält, 1 x 2:a pris Ekl fält
Eftersöksgrenar: Ökl: vatten 10, spår 10, Ekl: Vatten: 9, Spår: 10, Apportruta: 10
Viltspår: Godkänd anlagsklass viltspår
Lydnad: 3:e pris Lkl 1
Vandringspris: Weimaraner Mästare 2005, Bästa jaktliga prestation 2005

SE VCH Woksebs Moa
Leder: HD: A, AD: ua
Utställning: 1:a ukl, Ck, BIM, Cacib
Eftersöksgrenar: Ökl vatten 10, spår 10
Viltspår: godkänd anlagsklass med HP, 3x1:a pris ökl
Vandringspris: Norrlandsmästare 2005 & 2007

Woksebs Mira
Leder: HD: A, AD: ua
Eftersöksgrenar: Ukl: vatten 10, spår 10

Woksebs My
Utställning: 2ökl

Woksebs Melker
Leder: HD:A
Utställning: 1:a pris Junkl

Woksebs Moltaz
Leder: HD: A, AD: ua
Mental: Mentalbeskriven av Claes Hemberg, dokumenterat skottfast
Viltspår: godkänd anlagsklass med HP, 3x1:a pris ökl